Hitta nya kunder.

Vi hjälper dig med leads såväl som kvalificerade leads och prospektering. Ett lead är i princip ett namn och kontaktuppgifter till någon som skulle kunna vara intresserade av vad ditt företag har att erbjuda. En kvalificerad lead kan vara ett företag som bekräftat samma intresse via telefon, vilket innebär att det finns ett fastställt intresse för ditt värdeerbjudande. Att sälja till kvalificerade leads är givetvis mycket enklare än att ”ringa kallt” eller att vänta på inbound leads från sociala medier. Tycker man inte om att ringa ”cold calls” är det smidigt att överlämna uppgiften till oss.

Kvalificerade leads.

Behöver du nya kunder men är osäker på var du ska hitta dem? Ska du ut med en ny produkt på en ny marknad och osäker på hur den ska introduceras?

Vi hjälper dig att hitta nya potentiella kunder inom dina utvalda målgrupper. ClientPartner är ett leadgenererande företag inom B2B. Vet du inte var du ska leta, hjälper vi till med att ta fram målgrupper och selekterar ut dem som är mest intressant för dig.

Vi kan sedan kontakta ett stort antal kunder över hela landet eller inom ett begränsat geografiskt område, utefter dina önskemål, på det tids- och kostnadseffektiva sätt som telemarketing medför.

Målet är inte att ta kontakt med så många företag som möjligt, vi vill nå dem som har eller kan ha ett intresse för din verksamhet. Vi kontaktar alltså inte ”vem som helst”. Företag eller organisationer som kan ha intresse för det du erbjuder kommer svara mer positivt på att bli kontaktade – där finns det nämligen ett problem som dina produkter eller tjänster kan lösa.

Vårt mål när vi kvalificerar leads är att erbjuda vidare kontakt för en affärslösning som alla parter har intresse för, att ge dig kontakter för nya säljmöten och en möjlighet för dig att driva din försäljning och lösa kundernas utmaningar.

Telemarketing fungerar.

Vårt mål är ett skarvlöst arbetssätt där kunden aldrig upplever att den pratar med ett callcenter, därför tänker vi noggrant på vad vi säger och hur vi säger det, med ditt varumärke i åtanke.

clientpartner telemarketing leadgeneration

Målet är att marknadsföra ert värdeerbjudande direkt till den enskilde beslutsfattaren i ert kundsegment och vi gör det med norrländsk pålitlighet i tonen.

Kunden upplever inte att den blivit uppringd från ett telemarketingföretag – relationen blir alltså mer personlig. Kunden har pratat med ditt företag och inget annat, och eftersom vi alltid strävar efter hög professionalitet och bra kunddialoger, är det god chans att sådana kunder återkommer till dig framöver om behov uppstår – även om de skulle tacka nej vid en första kontakt.

Varför leadgenerering?

Leadsgenerering genom ClientPartner är effektivt eftersom vi tar över en väsentlig del av processen i din utåtriktade försäljning. Genom att vi kontaktar potentiella kunder istället för att du gör det, kan du få ”varma kontakter” överlämnade som redan visat intresse för de tjänster och produkter du tillhandahåller. Det innebär att det givetvis blir lättare att sälja.

Du kan enklare boka möten och får en betydligt högre chans att lyckas med din försäljning, eftersom de kunder du ringer redan är intresserade av det du erbjuder, och du sparar tid eftersom de ointresserade kunderna redan selekterats bort. Hur används din tid bäst – på att ringa kallt eller på att faktiskt sälja?

Vad kostar leadgenerering?

Våra priser beror på uppdragets art. Det kan vara stora skillnader i leadsgenereringens komplexitet beroende på kundens bransch, mål och önskade resultat. Men vanligtvis kommer vi överens om förutsättningar för en begränsad pilotkampanj där du som köpare får möjlighet att testa hur väl telemarketing och leadsgenerering fungerar för dig, din produkt och dina tjänster. Med oss tillkommer aldrig dolda avgifter eller tillkommande kostnader som du inte kände till från början.

Här kan du ladda ner vår prislista.

Nyfiken på oss?

Ta gärna kontakt med oss. Vi lämnar mer än gärna en offert och berättar om hur vi kan hjälpa till!