Är du i behov av någon som sköter försäljningen av dina tjänster eller produkter? Ett extern partner som kan hjälpa dig att introducera din produkt på marknaden samtidigt som du kan få intäkter, utan arbetsinsats, och avsätta tid till annat? Då kan våra försäljningstjänster passa bra.

Vi kan genom telemarketing överta hela eller delar av din försäljningsprocess. Med våra drivna konsulter kommer du att kunna öka omsättning och vinst utan att själv ha en aktiv roll i försäljningsprocessen. Vi kan antingen arbeta tillsammans med din befintliga säljkår eller, om du inte har några anställda säljare, bedriva hela försäljningsprocessen.

Vår lösning är skarvlös – det innebär att dina potentiella kunder aldrig upplever att de är i kontakt med olika företag under samma försäljning. Vi låter och ser ut som om vi arbetade hos uppdragsgivaren, vilket innebär att fokus ligger på ditt varumärke och era produkter.

Vad kostar telefonförsäljning?

Vad telesales eller telemarketing i försäljningssyfte, telefonförsäljning på svenska, kostar beror oftast på själva tjänsten eller produkten som ska säljas. Ibland utgår kostnaden som ett fast belopp eller som en procentuell del av försäljningsvärdet, kundens livstidsvärde etc. För att uppskatta en rimlig kostnad måste vi ofta ha mer information om produkten och er marknad, för att bedöma hur er försäljningscykel ser ut och vilken svårighetsgrad uppdraget kommer att ha. Kontakta oss gärna med din förfrågan för att få veta mer.

Vi kan försäljning.

Vi har god erfarenhet av försäljning inom ett flertal branscher, och har goda vitsord och rekommendationer från tidigare kunder.

Kontakta oss med din förfrågan.